tidas Skin for ShakeThemAll

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
tidas Skin for ShakeThemAll
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.0
Ngày tải lên: 15 Sep 10
Nhà phát triển: spicard
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 27
Kích thước: 41 Kb

Rating: 1.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

tidas Skin for ShakeThemAll - Skin cho ShakeThemAll Live Wallpaper.

Để sử dụng nó, chỉ cần trích xuất nội dung của các kho lưu trữ để sdcard của bạn.

Lưu ý: Bạn cần phải bảo tồn cấu trúc thư mục trong khi giải nén.

Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

ballet 2
ballet 2

20 Feb 14

vvvvvv
vvvvvv

13 Mar 14

jhai
jhai

13 Jan 15

Ander
Ander

2 Mar 13

Ý kiến ​​để tidas Skin for ShakeThemAll

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi