Sky Widget (Android)

Liên kết được tài trợ:
Ảnh chụp màn hình của ứng dụng:
Sky Widget (Android)
Thông tin chi tiết về ứng dụng:
Phiên bản: 1.01
Ngày tải lên: 1 Feb 11
Nhà phát triển: Jeffrey Sharkey
Giấy phép: Miễn phí
Phổ biến: 52
Kích thước: 103 Kb

Rating: 3.5/5 (Total Votes: 2)

Liên kết được tài trợ:

Sky Widget - Thời tiết dự báo widget cho điện thoại hỗ trợ Android. Nó cung cấp nhiều cấu hình (cả 2 × 1 và nhỏ 1 × 1), và cập nhật bốn lần mỗi ngày với các dự báo mới nhất. Bạn cũng có thể chèn nhiều vật dụng để theo dõi thời tiết tại các địa điểm khác nhau. Và khai thác các widget sẽ trả về một dự báo chi tiết cho vài ngày tới.Hệ thống hoạt động hỗ trợ

Tương tự như các ứng dụng

CamWeather
CamWeather

3 Aug 16

Các ứng dụng khác của nhà phát triển Jeffrey Sharkey

Ý kiến ​​để Sky Widget (Android)

Bình luận không
Nhập bình luận
Bật hình ảnh!
Tìm kiếm theo thiết bị
Điện thoại của tôi